Lütfen bekleyiniz...

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

22.02.2023 / Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.02.2023 / Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin, 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı. 17.02.2023 / Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler 14.01.2023 / Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6702) 30.12.2022 / Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2022/49) 20.12.2022 / D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2022 / Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) 10.12.2022 / Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.11.2022 / Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21) 09.11.2022 / Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>