Lütfen bekleyiniz...

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

02.10.2021 / Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)-Türk Mali İstihbarat Birimi ile Irak Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) Ofisi-Irak Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4580) 02.10.2021 / Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi (Libya MİB) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4581) 24.09.2021 / Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.09.2021 / Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4501) 02.09.2021 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 02.09.2021 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 19.06.2021 / Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.05.2021 / Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941) 30.04.2021 / Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.04.2021 / Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>