Lütfen bekleyiniz...

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

15.04.2020 / Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.04.2020 / Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.03.2020 / Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2307) 28.02.2020 / 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 28.02.2020 / 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.02.2020 / Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104) 22.01.2020 / Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72) 31.12.2019 / Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.12.2019 / 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1844) 11.12.2019 / Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>