Lütfen bekleyiniz...

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Güncel KanunKanun No: 5607Kabul Tarihi: 21 Mar 2007RG No: 26479RG Tarihi: 31 Mar 2007
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Birinci Bölüm - Amaç ve TanımlarAmaç Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. Tanımlar Madde 2 – (1) Bu Kanunda ye...

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7242Kabul Tarihi: 14 Nis 2020RG No: 31100RG Tarihi: 15 Nis 2020
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1- 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu Ka...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31086RG Tarihi: 01 Nis 2020
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31086 Madde 1 –  7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birin...

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2307)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2307RG No: 31080RG Tarihi: 26 Mar 2020
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2307) Karar Sayısı: 2307 Karar Tarihi: 25.03.2020 Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31080 Ekli lis...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31053RG Tarihi: 28 Şub 2020
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31053 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31053RG Tarihi: 28 Şub 2020
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2020 Resmi Gazete Sayısı: 3...

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2104RG No: 31037RG Tarihi: 12 Şub 2020
Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104) Karar Sayısı: 2104 Karar Tarihi: 11.02.2020 Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31037 ...

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72)

Güncel TebliğRG No: 31016RG Tarihi: 22 Oca 2020Tebliğ No: 2019/72Tebliğ Tarihi: 21 Oca 2020
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72) Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31016 Tebliğ Tarihi: 22.01....

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 30995 (4.Mükerrer)RG Tarihi: 31 Ara 2019
Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30995 (4.Mükerrer) Madde 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin bi...

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1844)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 1844RG No: 30988RG Tarihi: 24 Ara 2019
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılmas...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 16 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor